2559 อนาคตลิโด้ สกาล่า

“ลิโด้และสกาล่าได้ต่อสัญญาอยู่ถึงปี 2559”

นับเป็นข่าวดีในระดับหนึ่ง
คงจะดีกว่านี้หากลิโด้และสกาล่าได้อยู่ไปอีกนานๆ
มีสัญญาที่ยั่งยืนกว่านี้

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

246 ชื่อ : ขอบคุณที่เห็นพลังของคำว่า “เรา”

ระยะเวลาร่วมเดือนสำหรับการร่วมลงชื่อ
“ขอแบ่งปันพื้นที่สร้างสรรค์ : เราต้องการลิโด้ สกาล่า”
ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มาร่วมกันแสดงจุดยืน
ไม่มากแต่ก็ไม่น้อย ทุกเสียงจะไม่สูญเปล่า
จดหมายและรายชื่อจะส่งถึงเป้าหมายในไม่ช้า(ใส่ซองปิดผนึกเรียบร้อย)

“ขอบคุณที่เห็นพลังของตัวเอง และขอบคุณที่เห็นพลังของคำว่า – เรา”

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เราจะเดินหน้าเพื่อลิโด้สกาล่า

สืบเนื่องจากข่าวคราวเรื่องการพัฒนาพื้นที่บริเวณสยามสแควร์ โดยการพัฒนาตึกอาคารสูงในลักษณะช๊อปปิ้งมอลล์ ซึ่งจะกระทบต่อผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการที่เช่าอยู่เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อการมีอยู่ของโรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์จำนวน 2 โรง คือ ลิโด้ และสกาล่า

หลังจากข่าวแพร่กระจายออกไป กลุ่มคนรักหนัง หรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าของโรงภาพยนตร์ทั้ง 2 แห่งต่างช่วยกันแสดงความคิดเห็น และลงรายชื่อคัดค้าน และเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบทวนท่าทีแผนการพัฒนาดังกล่าว

ทั้งนี้ จากกระทู้ของเว็บไซด์ pantip.com
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A11939209/A11939209.html
ในตอนนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานการณ์ดังกล่าว
โดยมีเนื้อหาใจความว่า

—————————————————————————————
ตามที่ได้มีกระทู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่โรงภาพยนตร์สกาล่าและลิโด้บนพื้นที่สยามแสควร์จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสานักงานจัดการทรัพย์สินแห่งจุฬาฯ ขอชี้แจงว่า สานักงานจัดการทรัพย์สินฯ จะดาเนิน “โครงการสยามแสควร์วัน” ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินเฉพาะบริเวณโรงภาพยนต์สยามที่ถูกเพลิงไหม้ไปในช่วงที่มีความไม่สงบทางการเมืองเท่านั้น โดยทางสานักงานฯ ได้มีการแถลงข่าวโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ส่งมาด้วย

ส่วนการพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงภาพยนตร์ลิโด้และสกาล่านั้น ในขณะนี้ ทางสานักงานจัดการทรัพย์สินฯ ยังไม่ได้มีการกาหนดโครงการใดๆ ขึ้นมาทั้งสิ้น และผู้บริหารมีนโยบายที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจะทางานร่วมกันกับผู้เช่าในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน

ทั้งนี้ สาหรับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้น คาดว่าเกิดจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ซึ่งขณะนี้ ทางสานักงานทรัพย์สินจุฬาฯ กาลังดาเนินการชี้แจงกับสื่อมวลชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 02-218-3280

จึงเรียนชี้แจงมาให้ทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์สื่อสารองค์กร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


————————————————————————————-

หนังสือชี้แจงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มคนรักหนัง รักลิโด้ สกาล่า
และแน่นอนว่า หนังสือชี้แจงดังกล่าวย่อมมีผลต่อท่าทีของพวกเราด้วยเช่นกัน

ในฐานะผู้เขียนจดหมายขอแบ่งปันพื้นที่สร้างสรรค์ “เราต้องการลิโด้และสกาล่า”
ทั้งที่ปรากฎในบล็อก wordpress
https://saveapexsiamsquare.wordpress.com/2012/03/18/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/

และ
http://www.change.org/petitions/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9A-%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%B2?utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=share_with_facebook_friends

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกรายชื่อ ทุกเสียงที่มาร่วมลงชื่อ ซึ่งภายใต้การสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมดนั้น เราไม่อยากให้เสียงเล็กๆ เหล่านี้สูญเปล่า

ดังนั้นรายชื่อจากบล็อก wordpress นับตั้งแต่วันแรกที่กระทู้ขอแบ่งปันฯ เปิดลงชื่อเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 ก็จะขอรวบรวมรายชื่อจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2555 เป็นเวลาหนึ่งเดือน เพื่อจะนำรายชื่อดังกล่าวพร้อมจดหมายส่งต่อไปยังอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (เช่นเดียวกับรายชื่อที่มีผู้ลงไว้ใน http://www.change.org ซึ่งเป็นการลงชื่อที่รายชื่อจะส่งตรงไปยังอีเมลของสำนักงานมหาวิทยาลัย)

โดยมุ่งหวังว่ารายชื่อของทุกคนที่ร่วมกันลงชื่อนี้จะเป็นการยืนยันถึงคุณค่าของลิโด้ สกาล่า ในฐานะพื้นที่ทางเลือกทางด้านศิลปวัฒนธรรม และพื้นที่อันทรงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ขณะเดียวกัน ก็ยังจะเป็นการยืนยันว่า จุดมุ่งหมายหลักของข้อเรียกร้องแบ่งปันพื้นที่นั้น มุ่งทวงถามต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ให้ได้ทบทวน ใคร่ครวญ และพิจารณาถึงพันธกิจ ภาระหน้าที่ และบทบาทต่อสังคมอย่างถี่ถ้วน รอบด้าน และใคร่คำนึงถึงประโยชน์ทางสังคมวัฒนธรรมมากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณทุกรายชื่ออีกครั้ง เราเชื่อว่าพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมก็ตามแต่ ล้วนเกิดจากหนึ่งสมอง สองมือ และหัวจิตหัวใจเดียวกันของผู้คนในสังคม แม้เราจะทำอะไรไม่ได้มากนักก็ตาม แต่อย่างน้อยที่สุดการได้เริ่มลงมือทำแล้ว ก็ก่อดอกและออกผลไม่มากก็น้อยเสมอ

และที่สำคัญ อย่าลืมไปต่อลมหายใจให้ลิโด้ สกาล่า ด้วยการอุดหนุนดูหนังที่โรงทั้งสองแห่งนี้ เราจะได้ดูหนังดีๆ ในโรงอุ่นๆ ต่อไปอีกนานๆ

อินทิรา วิทยสมบูรณ์

โพสท์ใน Uncategorized | 5 ความเห็น

“ขอแบ่งปันพื้นที่สร้างสรรค์ : เราต้องการลิโด้ และสกาล่า”

เรียน  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.
สืบเนื่องจากรายงานข่าว “เตรียมไล่รื้อสยามสแควร์ทำช็อปตึกสูง” (http://www.thaipost.net/x-cite/140312/53979) ที่อ้างถึงแนวทางการบริหารที่ดินของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในย่านสยามสแควร์ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 60 ไร่ โดยจะมีการเวนคืนที่ดินและพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าว และเนรมิตให้ย่านสยามสแควร์กลายเป็นวอล์กกิ้งสตรีทแนวสูง ด้วยงบลงทุนกว่า 1,800 ล้านบาทที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแผนพัฒนาที่ดินดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบต่อผู้ เช่า ผู้ประกอบการ สถานบริการ ร้านค้าจำนวนมากภายในพื้นที่บริเวณนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

และที่สำคัญเราพอจะมองเห็นภาพลางๆ ถึงอนาคตของพื้นที่บริเวณนี้ ในวันที่เต็มไปด้วยตึกสูง อาคารระฟ้า และไม่มีโรงภาพยนตร์ลิโด้ และสกาล่าอีกต่อไป

ย่านสยามแสควร์ หรือสยาม เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวา สยามไม่เคยขาดสีสัน ความทันสมัย และแน่นอนว่าย่านสยามมีมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงลิ่ว แต่อีกฟากหนึ่งของความเจริญทางวัตถุเหล่านั้น ท่ามกลางความจอแจ ในพื้นที่สยามแสควร์ก็ยังมีพื้นที่เล็กๆ สงบเงียบ และเป็นศูนย์รวมของบรรดาคนรักงานศิลปวัฒนธรรม คนรักการเสพภาพยนตร์ อย่างพื้นที่ “โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์” จำนวน 3 โรง คือ สยาม ลิโด้ และสกาล่า ที่แม้ว่าปัจจุบันจะเหลือเพียง 2 โรง(ลิโด้และสกาล่า) ก็ตาม

2.
สำหรับบรรดาคนรักหนัง โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ทั้ง 3 โรง คือพื้นที่สร้างสรรค์และมีอัตลักษณ์ของความเป็นพื้นที่ทางเลือก เพราะไม่ว่าจะเป็นหนังนอกกระแส (หนังสั้น หนังสารคดี หนังรางวัล หนังการเมือง หนังข้ามเพศ ฯลฯ) กิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม งานเด็กเยาวชน งานสาธารณะ ฯลฯ ต่างก็เคยแวะเวียนมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงภาพยนตร์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ลิโด้ สกาล่า (อันหมายรวมถึงโรงภาพยนตร์สยามด้วย) อาจไม่สามารถตอบสนองโจทย์ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าของพื้นที่อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะคงไม่สามารถแข่งขันกับโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์น้อยใหญ่ที่ผุดขึ้นราว ดอกเห็ดล้อมหน้าล้อมหลัง และมีกลุ่มผู้บริโภคที่ยินดีจะจ่ายค่าตั๋วราคาแพงแสนแพง

หากแต่ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาจมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็มีจำนวนไม่น้อย ผู้บริโภคเหล่านี้ก็นิยม ยินดี และเลือกที่จะเดินเข้ามาใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ที่มีรูปแบบการบริการแบบญาติ ในราคาคุณธรรม ไม่ขูดรีด และสามารถเลือกที่จะเสพสุนทรียจากหนังทางเลือกสารพัดประเภทจากทั่วโลกที่ถูก คัดสรรมาจัดฉายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

คุณค่าของพื้นที่ ที่มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม และเสรีภาพเช่นนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะต่อลมหายใจของลิโด้ สกาล่า ใช่หรือไม่?

3.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย
ในนามของมหาวิทยาลัยที่อบรม ให้ความรู้ ผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
“จุฬาลงกรณ์” ยังเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน อยู่ใช่หรือไม่?

หรือวันนี้ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ธุรกิจต่างๆ และการผลักดันมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความก้าวหน้าทันสมัยนั้น ได้ทำให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ หลงลืมพันธกิจ ภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่มีต่อสังคมเสียแล้ว

จากเว็บไซด์ http://www.chula.ac.th ปรากฏชัดว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ทำหน้าที่ในการบริการสังคมมากมายหลายด้าน อำนวยความสะดวกและจัดสรรคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้นมาโดยตลอด” ขณะที่เว็บไซด์ของหน่วยงานอย่างสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.property.chula.ac.th) กลับมุ่งพัฒนาหน่วยธุรกิจเป็นหลัก ดังปรากฏชัดเรื่องแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณสยามแสควร์

“แนวโน้ม Shopping center ในเขตใจกลางเมืองยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์การค้าที่อยู่ติดกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางหลักในอนาคต ศูนย์การค้าสยามสแควร์ซึ่งต้องอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวันรายล้อมด้วยศูนย์การ ค้าชื่อดังที่อยู่ใกล้เคียง เช่น มาบุญครอง Siam Discovery และ Siam Center มีส่วนช่วยกันเสริมสร้างความคึกคักกับธุรกิจ Shopping center มาเป็นระยะเวลายาวนานนับสิบปี โดยสยามสแควร์เป็นแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นเป็นศูนย์การค้าแนวราบ เปิดโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแห่งเดียว ปัจจุบันการแข่งขันศูนย์การค้าต่างมีการแข่งขันกันสูงมาก เห็นได้ชัดจากศูนย์การค้าต่างๆ รอบด้านต่างเร่งกันปรับปรุงรูปโฉมภายนอกและภายในให้ทันสมัยเพื่อดึงดูด ผู้ใช้บริการ สำหรับสยามสแควร์ก็เช่นเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบหลายอย่าง ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ค้าและผู้ใช้บริการในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงดังกล่าวยังขาดภาพรวมการพัฒนา เพื่อให้ สยามสแควร์ให้เป็นศูนย์การค้าชั้นนำมีภูมิทัศน์ที่สวยงามทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดพื้นที่ ดัง นั้นจึงจำเป็นต้องมีวางแผนการพัฒนาในระยะยาวที่มีการศึกษาปัญหาในปัจจุบัน ที่ต้องปรับปรุงและออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบสยามสแควร์ในอนาคต โดยกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจและบริการปัจจุบันให้น้อยที่สุด เพื่อคงความนิยมและสามารถแข่งขันกับศูนย์การค้าอื่นๆ ในระยะยาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนาสยามสแควร์”

4.
วอล์กกิ้งสตรีทแนวสูง ด้วยงบลงทุนกว่า 1,800 ล้านบาท สามารถอำนวยความสะดวกและจัดสรรคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้นได้หรือไม่?, แผนการพัฒนาที่จะออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบสยามสแควร์ในอนาคต จะกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจและบริการปัจจุบันให้น้อยที่สุด จริงหรือ?

แน่นอนที่สุดว่า ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว แต่เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสาระสำคัญสำหรับการจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง บางอย่างด้วยหรือไม่?

ครั้งหนึ่งตลาดสามย่านเคยคึกคัก มีชีวิตชีวา ครั้งนี้บนที่ดินเดิมผืนนั้น กำลังจะกลายเป็นคอนโดหรูหราในไม่ช้า แต่ตอนนี้เป็นได้เพียงที่ดินว่างเปล่าและที่ตั้งสวนสนุกร้างๆ เงียบเหงาไร้ผู้ใช้บริการ, ครั้งหนึ่ง มีชุมชนเก่าแก่รายล้อมรอบๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีตลาดชุมชน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม หวนกลับไปอีกครั้ง พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นพื้นที่โล่งเตียนรอวันผุดเป็นคอนโด

สิ่งเหล่านี้ คือ พันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างนั้นหรือ?
คอนโดที่โอบล้อมสถาบันการศึกษา สถานที่พัฒนาสร้างเสริมภูมิความรู้ที่แวดล้อมไปด้วยสถานบริการ คอมเพล็กซ์ ความบันเทิง

5.
ในนามผู้บริโภคศิลปวัฒนธรรมทางเลือก ที่อาจจะเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนไม่มากนัก แต่เราก็ดำรงอยู่ในสังคมแห่งนี้ด้วยเช่นกัน เราขอเรียกร้องต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เราไม่ได้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา หากแต่ขอให้ทบทวนแนวทางการบริหารที่ดินย่านสยามแสควร์ ทบทวนการพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าว รวมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งใคร่คำนึงถึงความคาดหวังของสังคมที่มีต่อสถาบันแห่งนี้ “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์มีความประสงค์จะดำเนินการโรงภาพยนตร์ทั้งสองต่อ เราขอเรียกร้องให้สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ ทบทวนแนวทางการพัฒนา โดยเปิดโอกาส เปิดพื้นที่และแบ่งปันพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยเรียกเก็บค่าเช่าในอัตราที่เป็นธรรมและไม่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อให้โรงภาพยนตร์ทั้งสองแห่งได้ทำหน้าที่ในการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ใน ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมต่อไป

หากผู้ประกอบไม่พร้อมจะดำเนินกิจการต่อ เราขอเรียกร้องให้สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ทบทวนแนวทางการพัฒนาสยามแสควร์ จากแผนที่จะสร้างเป็นตึกอาคารสูง ปรับเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาปรับ ปรุงพื้นที่ที่ดำรงอัตลักษณ์ความเป็นสยาม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างอาคารสูงเพื่อมุ่งแข่งขันกับห้างร้านในบริเวณเดียวกัน โดยพัฒนาและปรับปรุงโรงภาพยนตร์ทั้งสองแห่งให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น การพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านภาพยนตร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อให้โรงภาพยนตร์ทั้งสองสามารถดำเนินกิจการอันเป็นประโยชน์เฉกเช่นที่ ผ่านมาได้ต่อไป

สังคมอุดมปัญญาเติบโตภายใต้ร่มเงาของการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีพื้นที่สำหรับทุกความแตกต่างหลากหลาย ทั้งพื้นที่ในกระแสหลักที่เน้นการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การเติบโตของระบบทุนต่างๆ พื้นที่กระแสรองหรือกระแสทางเลือก รวมทั้งพื้นที่ชายขอบ เฉกเช่นนั้นแล้ว เรามุ่งหวังว่าการพัฒนารังสรรค์ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเติบโตและก้าวหน้า เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำจะก่อเกิดขึ้นบนพื้นที่ของการแบ่งปัน และการยอมรับซึ่งความแตกต่างหลากหลาย การตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมมากกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ

เมล็ดพันธุ์ที่เพาะหว่านอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจะเป็นเช่นไรนั้น
เราหวังว่า “พื้นที่สถาบันการศึกษา” จะเป็นต้นแบบในการสร้างการเรียนรู้ สร้างคน สร้างชาติด้วยเช่นกัน

ด้วยความเคารพ

——————————————————————————–

(กรุณาลงชื่อด้วย ชื่อ – นามสกุล(จริง) ในช่อง comment ทั้งนี้ รายชื่อทุกรายชื่อที่ทำการลงไว้
ผู้ร่าง petition จะทำการรวบรวมรายชื่อ(จากการแจ้งชื่อในช่อง comment)
และจดหมายข้อเรียกร้อง ส่งอย่างเป็นทางการไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยความขอบคุณ

: Petition for saving the ancient cinema in Thailand
(LIDO and SCALA, siam-square)
Please help us sign your name for saving the Alternative cinema building(Lido and Scala) at Siam Square in Bangkok. There are areas for public space and alternatives movie. As well in the future those cinemas will disappear.

—————————————————————————————
“เราจะเดินหน้าเพื่อลิโด้สกาล่า”
https://saveapexsiamsquare.wordpress.com/2012/04/09/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88/

http://www.change.org/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2

 

โพสท์ใน Uncategorized | 290 ความเห็น